تشخیص پزشکی 

آزمایش آپولیپوپروتئین B

201096
Lab Tests Online

در این آزمایش سطح آپولیپوپروتئین B (aplipoprotein B, apo B) در خون اندازه گیری می شود. این آزمایش در تعیین میزان خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی (cardiovascular disease, CVD) کمک می کند. این آزمایش زمانی تجویز می شود که فرد دارای سابقه خانوادگی ابتلا به بیماریهای قلبی و/یا کلسترول و تری گلیسیرید بالا باشد. همچنین ممکن است همراه با سایر آزمایش ها به منظور تشخیص دلیل سطح غیرطبیعی چربی خون تجویز شود، بویژه در زمانی که فرد سطح بالایی از تری گلیسیرید را نشان می دهد.

apo B پروتئینی است که در متابولیسم لیپیدها نقش دارد و پروتئین اصلی تشکیل دهنده لیپوپروتئین ها از جمله لیپوپروتئین  با چگالی بسیار کم (very low-density lipoprotein ,VLDL) و  لیپوپروتئین  با چگالی کم (low-density lipoprotein, LDL) می باشد. آپولیپوپروتئین ها با لیپید هایی نظیر کلسترول و تری گلیسیریدها  ترکیب می شوند و آنها را درمسیر جریان خون منتقل کنند.

پزشک ممکن است به طور همزمان آزمایش apo B و  apo A-I (مرتبط با لیپوپروتئین با چگالی بالا HDL) را به منظور تعیین نسبت apo B / apo A-I تجویز کند. این نسبت گاهی به عنوان جایگزینی برای نسبت کلسترول کل/ HDL با هدف ارزیابی میزان خطر ابتلا به CVD مورد استفاده قرار می گیرد.

افزایش سطح apo B با سطح بالایی از LDL-C و non-HDL-C مرتبط است و همچنین با افزایش خطر ابتلا به CVD همراه است. این افزایش سطح می تواند به علت رژیم غذایی پرچرب و یا کاهش پاکسازی LDL از خون باشد. برخی از اختلالات ژنتیکی، می توانند علت اولیه سطح غیر طبیعی apo B باشند. به عنوان مثال، هیپرلیپیدمی خانوادگی یک اختلال ارثی است که منجر به افزایش سطح کلسترول و تری گلیسیریدها می شود. همچنین سندرم Bassen-Kornzweig ، یک بیماری ژنتیکی بسیار نادر است که می تواند منجر به کاهش غیر طبیعی سطح apo B شود.

سطوح غیر طبیعی apo B همچنین می تواند ناشی از برخی عوامل ثانویه باشد. به عنوان مثال سطوح بالايی از  apo B در موارد زیر مشاهده مي شود:

عواملی که بر روی روند تولید لیپوپروتئین ها در کبد تأثیر بگذارند می تواند منجر به کاهش سطح apo B  شوند، مانند:

رژیم غذایی مناسب و ورزش که کاهش دهنده سطح LDL (کلسترول بد) و افزایش دهنده سطح HDL (کلسترول خوب) هستند می توانند به کاهش سطح apo B و همچنین کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی کمک کنند.

در حال حاضر آزمایش های apo B و apo A-I توسط بخش بیوشیمی آزمایشگاه تشخیص پزشکی بهار انجام می گیرد.