عنوان مطلب

ژنتیک پزشکی

انتشار دستورالعمل های جدید غربالگری حامل اختلالات ژنتیکی

ژنتیک پزشکی

ژن MTHFR 

ژنتیک پزشکی

کاریوتایپ چیست؟

ژنتیک پزشکی

تشخیص برخی سرطان ها با یک آزمایش ساده خون

ژنتیک پزشکی

مشاوره ژنتیکی و اهمیت آن

ژنتیک پزشکی

مشاوره ژنتیک راهکار موثر در پیشگیری از معلولیت نوزادان

Mobile DNA sequencer shows potential for disease surveillance

Environment drives human immune variation more than genes.

Follow that Cell: Single cell analysis

Genes for the immune system connected to schizophrenia

ژنتیک پزشکی

بیماری ویلسون Wilson - یک مرورکوتاه

Researchers create atlas of gene usage in all the body's cell types

Researchers create atlas over gene usage in all human cell types

Older dad - then increases the risk of the child's health

ژنتیک پزشکی

نشانگان هانتر Hunter Syndrome

Simple gene test should show prostate cancer

LATEST GENE THERAPY WILL CURE HEART FAILURE BY REGENARATING THE DEAD MYOCARDIAL FIBRES

ژنتیک پزشکی

چگونگی جهش ژنتیکی و تحمل لاکتوز در نوشیدن شیر

ژنتیک پزشکی یک آزمایش ژنتیکی غیر تهاجمی با دقت 100 درصد برای تشخیص سندروم داون در مادران باردار ابداع شد

ژنتیک پزشکی با کشف ژنوم های میلیون ساله که اجداد دور انسانهای کنونی اند طرح ژنوم انسانی تکمیل میشود

ژنتیک پزشکی

پیشگیری از انتقال ژن‌های معیوب

Protein coding 'junk genes' may be linked to cancer

ژنتیک پزشکی

ژنی به نام mTor شناسایی شده که طول عمر را ۱۶ سال افزایش دهد

ژنتیک پزشکی

راهی نوین برای درمان سندرم داون Down Syndrome

 

ژنتیک پزشکی

جهش های ژنتیکی : نقش وراثت در بروز بیماری صرع 

ژنتیک پزشکی

کشف الگوی جهش ژنتیکی در سرطان

ژنتیک پزشکی

ژن های به ارث رسیده از مادر موثرترین عامل در روند پیری است

ژنتیک پزشکی

ورود خدمات ژنتیک پزشکی به حوزه بالین و آزمایشگاه در ایران محقق شد

بیماری های مزمن

کشف روند جهش ژنتیکی در ایجاد سرطان

زنتیک پزشکی

تحولی جدید در ژنتیک: کروموزم‌تراپی سندرم داون

ژنتیک پزشکی

تغییر کد ژنتیک سلول ها باعث همه سرطان هاست

ژنتیک انسانی

ده سال بعد؛ فواید نقشه ژنتیکی انسان ظاهر می‌شود

ژنتیک پزشکی

روشهای مهندسی ژنتیک در ساخت رگ های خونی (انگلیسی)

ژنتیک پزشکی 

ریشه ژنتیکی سردردهای میگرنی

ژنتیک پزشکی

تعین رنگ مو و رنگ چشم از بقایای جسد 

تشخیص ملکولی

Real-Time PCR

ژنتیک پزشکی

حوزه ژنتیک با معضل افزایش هزینه ها مواجه است

ژن درمانی

اولین ژن درمانی در جهان، برای بیماری مزمن “گرانولوماتوز”  ‪ کشف شد

ژنتیک

شناسایی ژن‌های مسوول بیماری کلیوی ناشی از دیابت