عنوان مطلب

A New Test Could Detect Cancer Years Before Symptoms Show

تشخیص پزشکی

گنادوتروپین جفتی انسانی (hCG)   : مارکر تومور

New Nanotech to Detect Cancer Early

تشخیص پزشکی

آلفا فیتوپروتئین (Alpha-Fetoprotein): یک مارکر سرطان

 

تشخیص پزشکی

انژیوگرافی چیست؟

Radiological Differences of TB and Sarcoidosis

تشخیص پزشکی

کدام آزمایش‌های پزشکی ارزش انجام دادن دارند؟

تشخیص پزشکی

تشخیص سرطان مری و معده در مدت چند دقیقه

تشخیص پزشکی

برخی از آزمایش های سلامت جنین

تشخیص پزشکی

آیا می توان از طریق تنفس فرد به بیماری او پی برد؟

تشخیص پزشکی

تشخیص و درمان اختصاصی بدخیمی ها در بیماران با «پزشکی فردمحور» 

تشخیص پزشکی

آموزش موفقیت آمیز یک سگ در تشخیص سرطان تیروئید
 

تشخیص پزشکی

تشخیص بیماری ای.ال.اس ALS

تشخیص پزشکی

تشخیص سرطان خون پنج سال پیش از ابتلا با آزمایش خون

تشخیص پزشکی

یک فرتور: کولونوسکپی Colonoscopy و تشخیص ها

تشخیص پزشکی

یک روش جدید برای تشخیص زودهنگام سرطان لوزالمعده با دقّت ۹۷ درصد

تشخیص پزشکی

FDA تست کولوگارد Cologuard در مدفوع، جایگزین کولونوسکپی را تائید کرد

تشخیص پزشکی

یک فرتور: علائم اصلی عفونت حاد HIV

Diagnosis of chronic fatigue syndrome (CFS)

تشخیص پزشکی

چند نکته درباره سونوگرافی Ultrasound

تشخیص پزشکی

کمی درباره یک روش تشخیصی پیش از تولد: آمنیوسنتز Amniocentesis

تشخیص پزشکی

سونوگرافی از طریق واژن

تشخیص پزشکی

یک قدم به جلو: بزودی کپسول آندوسکوپ خوراکی 

Can you diagnose the cause of the patient’s lymphedema?

تشخیص پزشکی

تشخیص سرطان روده با استفاده از تست تنفسی

تشخیص پزشکی

«غربالگری» در علوم  پزشکی چیست؟