عنوان مطلب

بیماریهای خون 

ترومبوفیلی فاکتور پنج لیدن

University of Chicago-led team creates potential new approach for early detection of blood cancer

بیماری های خون

ریخت شناسی گویچه های سرخ RBC morphology

بیماری های خون

هموفیلی چیست؟

بیماری های خون

غلظت خون یعنی چه؟

بیماری های خون

یک فرتور: هموفیلی در یک نگاه

بیماری های خون

کم خونی داسی شکل - Sickle Cell Disease

بیماری های خون

علائم و نشانه های کم خونی

بیماری های خون

مختصری از علائم کم خونی

بیماری های حرکتی

درد و خشکی حرکت شانه به چه علت است. شانه یخ زده چیست؟

New approach prevents thrombosis without increasing the risk of bleeding

بیماری های خون

یک فرتور: علائم شایع لوسمی

بیماری های خون

فقر آهن شایع‌ترین نوع کم‌خونی در دنیا است

بیماری های خون

یک فرتور : کم خونی داسی شکل Sickle Cell anemia

بیماری های خون

مروری کوتاه بر چند نوع کم خونی شایع در ایران

بیماری های خون 

یک چرخه - ناسازگاری RhD - بیماری خونریزی دهنده نوزادان

بیماری های خونی

یک فرتور : تعادل بین ساخت و انهدام گلبول سرخ

بیماری های داخلی - خون

سه نوع کم خونی شایع در ایران

فرآورده های خونی

کمبود گروه‌های خونی منفی در کشور - AB منفی کمیاب ترین گروه خونی در کشور

انتقال خون

شناسایی ۲ مورد خون بدون Rh در کشور

بیماری های خون

نکاتی درباره پیشگیری و مهار کم خونی فقرآهن

تالاسمی در ایران

تعداد بیماران تالاسمی در کشور

بیماری های خون

دانشمندان راهکاری برای مبارزه با لوسمی میلوئیدی حاد  AML دریافتند

همه گیرشناسی

متاسفانه شمال و جنوب ايران از شهرهاي تالاسمي خيز کشور است

تعيين ميزان نياز به تشخيص پيش از تولد تالاسمي در جنين هاي ناقل تالاسمي آلفاي معرفي شده به آزمايشگاه ژنتيك