نمونه گیری در منزل

برخی از بیماران به دلایل وضعیت بیماری خود و یا مشکلات جسمی قادر  به حضور در آزمایشگاه نیستند. آزمایشگاه بهار برای این دسته از افراد در شهر تهران خدمات ویژه ایی را پیش بینی کرده است.  این موارد با هماهنگی و تعیین قرار قبلی، با اعزام نمونه بردار آزمایشگاه، نمونه های آزمایشگاهی مورد درخواست پزشک معالج در منزل تهیه می شود. بدیهی است که هزینه حمل و نقل و نمونه برداری درمنزل به هزینه آزمایشهای مورد درخواست افزوده می شود.

شرایط ناشتایی بیمار را در اینجا مطالعه فرمائید.

برای هماهنگی، فرم «نمونه گیری در منزل» را تکمیل کرده و یا به یکی از راههای زیر با ما تماس بگیرید

تماس تلفنی با شماره های  8550-8898 و 8551-8898

یا

ارسال ایمیل به نشانی پست الکترونیک baharmedlab@yahoo.com

یا

اراائه برگ درخواست آزمایش به کارکنان «بخش پذیرش آزمایشگاه بهار»